News_B_112Botenwacht

Nu bij elke 10e download van de 112pleziervaart app een jaar gratis Botenwacht Pechhulp.

Bij elke 10e download krijgt die persoon een voucher welke recht geeft op het eerste jaar GRATIS Botenwacht pechhulp.

Botenwacht Pechhulp voor watersport door heel Nederland

Technische assistentie op locatie
Nederlands enige pechhulpdienst met een landelijke dekking
7 dagen in de week beschikbaar
Professionele meldkamers
Uitgebreid netwerk van regionale steunpunten
Sinds 2003 actief

English
A year free Botenwacht assistance.

Now at every 10th download of the 112pleziervaart app one year free Botenwacht assistance.

Botenwacht assistance for water sports throughout Netherlands

Technical assistance on location
Dutch only emergency service with national coverage
7 days a week available
Professional emergency rooms
Extensive network of regional service points
Active since 2003

www.botenwacht.nl
www.112pleziervaart.nl